ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

สมัคร Verified Member

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้ในการซื้อขายบนเว็บไซต์ *พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
    (บัญชีเปิดมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน เอกสารทั้งหมดจะต้องเป็นชื่อเดียวกัน)
  4. สำเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี)

ขั้นตอนการลงทะเบียน Verified Member

ส่งเอกสารมาที่

บริษัท บีเคเค โมบาย เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 596/163 โครงการอารียา ทูบี ลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว 10230

* เขียนชื่อยูสเซอร์พร้อมเซ็นต์กำกับสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
* ทีมงานจะทำการเปลี่ยนสถานะของยูสเซอร์เป็น Verified Member ให้ภายใน 7 วัน